Misyon Vizyon

Misyon Vizyon

Vizyonumuz

İnci Yaka Akademi olarak Millî Eğitim Bakanlığının koyduğu kurallara bağlı, alanında uygun olarak değişen ve gelişen teknolojik faaliyetleri sürekli takip eden, uzun yıllara dayanan okul öncesi eğitim ve diğer eğitim faaliyetlerinin deneyimini her alanda uygulayan bir eğitim faaliyetini gerçekleştirmeyi benimsiyoruz. Bu faaliyetler sonucunda ise Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, bilimsel alanda farkındalığı oluşmuş dil becerisi gelişmiş, toplum içinde kendini ifade edebilen yeni, aydın nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu, okulumuzun daimî amaçlarından birisidir. 

Misyonumuz

Okulumuz, her öğrencinin özel olduğunu düşünerek eğitim faaliyetleri gerçekleştirmektedir. Merkezi öğrenci olan bu eğitim anlayışı ile başarılı bir nesil yetiştirmektedir. İnsana, insanı değerlere saygı gösteren, özverili, bilime önem veren, yaratıcı, fikirlerini rahatça ifade eden bireyler yetiştirmek bu anlamda eğitim anlayışımızın temelini oluşturmaktadır. Bu kapsamda çocuklarımızın tam olarak verilen her bilgiyi aldığı ve öğrenme algılarının tam anlamıyla açık olduğu dönemlerinde sizlerin yanında olarak çocuklarımızın, yani geleceğimizin, daha iyi şartlarda yetişmiş ve daha başarılı bir nesil olmasını hedeflemekteyiz. Bu kapsamda eğitimlerimizi sürdürmekteyiz.